OVER PRH

Hoe werkt PRH aan persoonlijke groei?

PRH werkt met inzichten over persoonlijke groei geïnspireerd door de humanistische psychologie (Rogers, Maslow, …) en gebaseerd op eigen onderzoek.

PRH hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving.
De cursussen vinden plaats in een levenwekkende omgeving. De begeleiders zijn bekwame en ervaren specialisten van het groeiproces. Zij geven feedback en duiding bij het werk van de cursisten. Zij garanderen ook een respectvolle interactie in de groep.De deelnemers integreren stapsgewijs hun ontdekkingen en inzichten in hun dagelijks leven. Zo evolueren ze naar een grotere stevigheid en een meer harmonisch functioneren. PRH biedt ook een uniek instrument aan om vlotter goede keuzes te maken.
Het samenspel van al deze elementen is het specifieke van PRH en het waarborgt een groeiproces dat ingebed is in de realiteit.
prh_boom_paars